Nhanh.Link

Nhanh.link là nền tảng rút gọn link tiên tiến số 1 hiện nay và hoàn toàn miễn phí.

Tích hợp

Kết nối với các ứng dụng sau và các ứng dụng khác để mở rộng ứng dụng của bạn.

 • Slack

  Slack
 • Zapier

  Zapier
 • Trình quản lý thẻ Google

  Trình quản lý thẻ Google
 • Facebook Pixels

  Facebook Pixels

Rút gọn link với nhiều lợi ích

Một liên kết được rút gọn là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ khi bạn sử dụng một cách cẩn thận. Nó không chỉ là một liên kết mà còn là một phương tiện giữa khách hàng của bạn và điểm đến của họ. Một liên kết được rút gọn cho phép bạn thu thập rất nhiều dữ liệu về khách hàng và hành vi của họ.

Mật khẩu bảo vệ

Set a password to protect your links from unauthorized access.

Geotarget

Geotarget your links to redirect visitors to specialized pages and increase your conversion.

Bundle

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

Complete Analytics

Complete Analytics Track each and every user who clicks a link.

Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there.

Powerful Dashboard One dashboard to manage everything.

Our dashboard lets you control everything. Manage your URLs, create bundles, manage your splash pages and your settings, all from the same dashboard.

Powerful Dashboard
Tạo hồ sơ công khai của bạn

Một liên kết đến tất cả các liên kết của bạn Tạo hồ sơ công khai của bạn

Tạo hồ sơ của bạn với Trình tạo hồ sơ đơn giản của chúng tôi và thêm tất cả các liên kết của bạn. Chia sẻ một liên kết duy nhất trên các mạng xã hội như Instagram, Twitter và Tiktok và màn hình nhấp vào các liên kết của bạn.

The Ultimate URL Shortener that's simple,
powerful, and easy.

Unleash the Power of the Link