Danh thiếp

Chuyển đổi người theo dõi của bạn bằng cách tạo các trang đẹp nhóm tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên trang duy nhất.

Bắt đầu Liên hệ

 

Nhanh.Link

Một liên kết để thống trị tất cả.

Tạo các cấu hình đẹp và thêm nội dung như liên kết, quyên góp, video và nhiều hơn nữa cho người dùng truyền thông xã hội của bạn. Chia sẻ một lần trên hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn để người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Bắt đầu
Tiêu chuẩn mới
Theo dõi và tối ưu hóa.

Hồ sơ có thể theo dõi đầy đủ và bạn có thể tìm hiểu chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào các liên kết trên hồ sơ của bạn và họ đến từ đâu.

Bắt đầu
Có thể theo dõi đến dấu chấm