QR code

Dễ sử dụng, mã QR động và có thể tùy chỉnh cho các chiến dịch tiếp thị của bạn. Phân tích số liệu thống kê và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn và tăng cường tham gia.

Bắt đầu Liên hệ

Tiêu chuẩn mới.

Mã QR ở khắp mọi nơi và họ sẽ không biến mất. Chúng là một tài sản tuyệt vời cho công ty của bạn vì bạn có thể dễ dàng nắm bắt người dùng và chuyển đổi chúng. Mã QR có thể được tùy chỉnh để phù hợp với công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

Bắt đầu
Tiêu chuẩn mới
Có thể theo dõi đến dấu chấm.

Việc làm đẹp mã QR là hầu như bất kỳ loại dữ liệu nào cũng có thể được mã hóa trong đó. Hầu hết các loại dữ liệu có thể được theo dõi rất dễ dàng để bạn sẽ biết chính xác khi nào và từ nơi một người quét mã QR của bạn.

Bắt đầu
Có thể theo dõi đến dấu chấm